svitanka: (Default)
[personal profile] svitanka
Я не знаю навіть з чого почати цей пост. Наприклад з того, що в дитинстві я читала стільки книжок, що ймовірність того, що в якомусь диктанті я б написала якесь слово неправильно прямувала до нуля. Можна було б пихато називати це вродженою грамотністю чи ще якимись там супер-епітетами. Але все просто через те, що я в дитинстві читала "стільки книжок".  Переважно російською мовою - одразу зауважу для всіх бажаючих повправлятися в редагуванні і гострослів"ї. Українських книжок в моєму дитинстві було настільки мало, що якось навіть незручно про це говорити в країні де так "страшно притісняють" російську мову. А, так, я киянка якшо шо. Ужаси українізації східних регіонів нашої держави мені невідомі. 

Тепер до справи. Я не буду зараз лементувати про те, що сучасним дітям і дорослим нема на чому вивчати солов"їну, бо сучукрліт це художнє убожество помножене на повну мовну безпорадність, яку наче фіговим листочком намагаються прикрити модністю сучасного "олбанського". Я вам так скажу. Мені олбанський по приколу бачити (і використовувати) тільки в ЖЖ. Інтернет середовище настільки ж космополітичне наскільки і терпиме до всіляких мовних експериментів. В книжці, за яку я плачу гроші (і немалі), я бажаю бачити ідеально чисту мову. Саме так, слівця типу "совєти", "очєрєдь", "дєфачка" залиште для Інтернету. Я сноб, і навіть не намагаюсь цього приховати. Якщо в книзі є російські слова - пишіть їх російською. Повторюсь: в книжці, за яку я плачу гроші, я бажаю бачити ідеально чисту мову. Тому пані Забужко, яку я таки купила і яку я почала читати, я вже не можу вважати еталоном для плекання в комусь "вродженої грамотності", адже вже на перших сторінках я зашпортуюсь об простеньке таке російське слово "СЬЕЗД". Мені таке слово невідоме. Рука тягнеться до червоної ручки.

Скажіть мені, чи зможе моя майбутня дитина виробити собі вроджену грамотність, хай хоч в одній з мов активно використовуваних в цій країні, коли навіть наші ніпабаюсь цього слова "світочі літературного слова" самі просто напросто малограмотні селюки. Адже вони поводять себе саме так, в своїх книжках вони постають такими, малограмотними селюками, котрі чи то знущаються з російської мови, чи то з української, чи то взагалі не знають жодної. Я заплатила за книгу щось з 80 гривень. Я впевнена, що там до фіга неправильно spelled українських слів.  І хтось прочитає їх саме так, і хтось в якомусь диктанті буде впевнений, що правий, адже це слово трапилося йому чи їй в книзі відомого автора.  Хіба самі теперішні студенти і редактори винні, що вони неграмотні? Та ні. Вони просто читали і читають не ті книжки. 
DIXI
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios