svitanka: (Default)
[personal profile] svitanka

Він фотограф - вона актриса. В нього тонни дитячих фото - в неї лише одне, яке зберіг він. Вони народились в один день. Вони полюбили одне-одного дітьми. Вони не бачились 25 років. Вони призначені одне для одного. І це призначення творці фільму потрактували аж надто буквально. Хоча може це на наш європейський смак. Турки все таки більш гарячий народ.

Насправді це хороша історія, як на мене зіпсована аж надто кричущо болівудським фіналом. Те що починалося напівтонами, напівнатяками, напівпоглядами в минуле з ретроспективно пофарбованими кадрами, які де-не-де нагадують якесь наше минуле, несподівано, за якихось 5 хвилин до кінця картини наче снігова лавина покотилося в якусь сценарну прірву. Надтрагізація фіналу просто зруйнувала до основи весь чудовий будиночок "випадковостей" -- фотокарточок і милих серцю дрібничок -- які любить любов, і які так уважно фіксували оповідачі історії майже 2 години.

Що сподобалось: ідея взагалі і ідея з фотографіями, ретроспективна і сучасна Турція, те що герої (о, нарешті!) дорослі молоді люди, а не тінейджери, або 20-літні студенти. Ну направду, таке враження що всі сценаристи світу вважають що божевільне кохання це тільки для тих кому 18-ть, а наприклад навколо-30-літніх просто викреслили з розгляду. І справді, яке там ще божевільне кохання для тих, хто поповнив ряди офісного планктону?

А ще, саундрек в фільмі, направду, чудовий. В усякому разі мене проперло не по-дитячому, і от вже третій вечір я слухаю, як не одну то іншу пісню на абсолютно мені не зрозумілій турецькій мові. Щось мені підказує, що витоки приязні то турецького саунду слід шукати в золотому дитинстві і в культовому турецькому серіалі про не дуже бідну але дуже горду турецьку вчительку молодших класів, яка чи то шукає, чи то біжить від кохання десь там на початку 20 століття. Музика в серіалі про "Пташку співочу" була дуже непогана. Ми дітьми швидко підібрали головні теми картини, і варто було вчительці вийти за двері, як наші канонічні бандури, призначені виключно для пісні про подоляночку і прочіх щедриків, починали бриніти турецькими мотивами. Щось таке відгукнулося мені і в цьому саунді. Особливо сподобалися заголовна "Aşk Tesadüfleri Sever" та "Zaferlerim". Хто хоче, може поцікавитись на ю-тьюбі, а тут я як завжди викладу трейлер з англійськими субтитрами. Enjoy!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios