svitanka: (Default)
[personal profile] svitanka
На хвилі нової популярності вампірської тематики, яку я до слова терпіти не переварюю, я таки глянула цей серіал, про який поголос йде навіть гучніший аніж про, кхм, сагу всіх часів і народів (іронія неприкрита) "Сутінки". Якщо коротко, то для загального кіноманського розвитку подивитись можна. Ну щоб не кліпати очима, коли розмова заходить про сабж. Отже перший сезон і з натяжкою другий: динамічненько, злобненько, іноді з гумором, іноді з маразмом. Кількість соплей і слюнєй, яка зашкалює в "Сутінках" в "Тру бладі" зведена до нуля, а подеколи стьоб на слюнями і соплями доведений до абсурду. Хоча може там і не стьоб, може таки абсурд і є.


Тут є герої геї, герої вампіри-кровососи, герої психи, герої алкаші, герої маніаки - коротше все можливе зібрання антигероїв на 1 мм плівки. Власне всі герої тут якісь антигламурні. Актори відверто негарні. Симпатичних обличчь на весь серіал ну може пару штук від сили. Вампіри, навіть закохані, не міндальнічають зі своїми об"єктами кохання, коли їм хочеться покушкать ггг Та і об"єкти кохання, теж не ликом шиті.
Але все таки, третій сезон реально втратив, коли герої хай і цинічні але "хороші", почали волею сценаристів швидко перетворюватися на геть "поганих". Розвиток характерів все таки не дарма має підкорятися певним правилам драматургії. І коли тобі в кінці намагаються досить недоладно довести що отой "good guy", добрий і благородний характер якого так старанно виписували протягом н-ної кількості серій, насправді підлий негідник, все враження від добре початої і досить драййвової історії зникає. З цікавості можна буде глянути, в сезоні намбер 4, як вони виплутаються зі сценарної ями, в яку весь третій сезон котився серіал,  але поки що - "незалік".
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:09 pm
Powered by Dreamwidth Studios