svitanka: (Default)
[personal profile] svitanka
Сама не розумію, як я примудрилася так довго ігнорувати фільм «Контроль» Антона Корбайна. Тому що цей фільм майже геніальний і візуально досконалий. А головний актор, то взагалі якийсь струс мозку, бо він мало не точна фотографічна копія свого героя Ієна Кертіса, вокаліста гурту Joy Division.

А чому «майже» геніальний? Насправді краса кадрів (хоч роздруковуй кожен і на стіночку) і чудова гра акторів, дещо засліплює і відволікає від факту, що якихось надглибоких копань в біографії героя не відбулося. Режисер ніби боязко намагається натякнути на причини самогубства героя і всі ті «причини» видаються вкрай неправдоподібними. Трейлер вводить глядачів не знайомих з біографією головного персонажа в оману, що зараз вони побачать історію ідентичну історіям Моррісона, Кобейна, Вішеса. Ну як же, гори таблеток, падіння прямо на сцені під час концерту, секс-драгс-рок-н-рол. Врешті передоз, куля, петля, та яка в біса різниця. А герой не такий простий. Секс – ну то з дружиною і з однією-єдиною коханкою (фільм цнотливо уникає подробиць). Драгс? Ну так, пігулки від епілепсії. Рок-н-рол? На відміну від всіх інших панків, товариш Кертіс в незмінній сорочці і брюках виглядав на сцені як клерк з банку. Так чому ж в біса він кінчає з собою за день до американського турне? Ну не через сварку з дружиною врешті решт. Через епілепсію, яка його і так добивала?
 

Фільму не вистачає психологізму і хоча б спроби вирватися за рамки домашніх скандалів і нападів хвороби. Якщо людина психічно здорова, кінчати з собою за крок до успіху по меншій мірі нерозумно. Вже краще на лаврах, вкусивши всі ті секс-драгз-рокнрол, упиваючись культовим статусом і дорогим віскі… Як справжній гедоністично налаштований римський патрицій. Але клерк з Манчестера мав щось своє на думці.
Маст сі, якщо хтось ще не переглянув.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 12:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios