svitanka: (Default)
[personal profile] svitanka

Деякі кінокритики вже встигли порівняти цей фільм з «Титаніком». Хоча чому тільки з ним? Епічні пристрасті на фоні історично-бурхливих часів -- це благодатна тема для романістів, сценаристів і поетів, давно відомо. Та власне пристрастям і епічними бути непотрібно. Головне контекст. Головне його одразу заявити. І тоді… Найбанальніший любовний трикутник, найтривіальніша лінія кохання-зітхання, найненасиченіший подіями життєпис одразу заграють новими фарбами, коли ми крупними мазками додамо тло типу першої (другої) світової, великої депресії, загибелі велетенського лайнера, you name it.

Фільм «Води Слонам» що в принципі міг називатися хоч «Горілки Вихухолям», як написали деякі гострослови від кінокритики, це оповідь про, таки так, банальний любовний трикутник на фоні Великої і дууууже страшної Американської Депресії. Гарні видно часи були, пригодницькі, бо ж досі будоражать уми і серця ситих американців. Епічних пристрастей, як таких тут і нема. Хлопчик закохується в дівчинку. Дівчинка заміжня. Чоловік дівчинки напевно, що проти. Дія відбувається в цирку. Ще є слон. Тобто слониха. Слониха з"являється десь посередині фільму і десь наприкінці фільму грає свою роль в історії.

Епічні пристрасті вивергає на екрані тільки пан Вальц, який грає ну дуже негативного героя, такого собі сімейного деспота вкупі з соціопатом. Страшно харизматичного причому. Ну Вальц по таким спеціаліст. Я люблю Різ Візерспун, але тут вона просто декорація без зайвих слів. І Паттінсон теж декорація. І іскри між ними зеро, тому незрозуміло чому герой Вальца так розшаленів? А, ну власне він же псих по життю, і дружину хоч до слонихи міг взревнувати. Тоді ясно.

І не скажу, що фільм мені не сподобався. Я його подивилась повністю, навіть без перемотки. Під нього чудово було робити домашку з польської. І не відволікає особливо і знудитися від відмінянь іменників не дає. Не порівняла б його з «Титаніком» все ж. При всій байдужості до юного-ілліча Ді Капріо він у мене в дуеті з Вінслет викликав більше емоцій ніж Паттінсон в дуеті з Візерспун. Все тут ніби і гарно, але пріснувато трохи. Навіть Велика Депресія не додає перцю.
 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:09 pm
Powered by Dreamwidth Studios