svitanka: (Default)
[personal profile] svitanka

Данський фільм Hævnen ("Помста") – оскароносець цього року в категорії кращого іноземного – досліджує вічну тему добра і зла, правди і кривди, помсти і прощення у двох паралельних сюжетних лініях об’єднаних одним героєм. Герой цей -- лікар Антон, котрий працює в якомусь умовному африканському чи то таборі для біженців чи то злиденному селищі, періодично навідуючись з беззаконного, пофарбованого в фільмі в ядучі охристі кольори африканського континенту додому в ідилічну і благополучну Данію з рівно підстриженими газонами, чепурненькими заміськими будиночками, тихими озерами, блакитним небом і пухнастими хмарками.

В Данії у нього дружина, що чим далі відчужується від свого чоловіка (відчуження це досить умовно і поверхнево показане в фільмі – припустимо їй набридло, що благовірний вічно в Африці стирчить) і двоє синів. Звісно, ідилічний заміський будиночок, рівно підстрижені газони, сяюча автівка – все в комплекті. Ніякого екстриму – це вам не Африка.
Дуже неквапливо, у такій споглядальній манері, фільм почне розкривати приховані таємниці ідилічних міських пейзажів. Виявляється данці ненавидять шведів. А Антон – швед, і син його теж. Виявляється в ідилічних данських школах так само як і в беззаконній Африці (раз вже чорний континент тут у протиставленні) – цькують слабких і поважають грубу силу. А, наприклад, гуманістичні ідеали Антона, який в своїх волонтерських мандрах щодень стикається з лихом і горем, недоступні простому неголеному данському пролетарію з автосервісу.

Не дуже доступні гуманістичні ідеали і філософія Антона і його синові Еліасу, адже хлопчик, що не так давно був об’єктом насмішок всього класу раптом отримав заступника і друга в особі новенького в школі – Крістіана з його більш зрозумілою філософією помсти за заподіяну образу. «Помста» Крістіана теж насправді тема з подвійним дном, адже це дуже дитяче, безсиле бажання помститися (кому – світові?) за незворотну втрату. Межа між справедливістю і помстою розмивається коли Крістіан провокує друга на небезпечну для обох "справу честі", а ідеали Антона постають перед серйозним випробуванням. 
Протиставлення дорослого гуманізму – гуманізму вирощеного, надбаного протягом життя – дитячому максималізму з його чорно-білим фарбуванням дійсності, далекому від заповідей Нового Заповіту, складає важливу лінію фільму. І саме ця лінія вже варта отриманого фільмом Оскара.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios