svitanka: (Default)
[personal profile] svitanka
 

Я розмірковувала чи варто писати відгук про цей фільм, аж поки не побачила цей постер. Та після такого постера вже і писати нічого не треба, все і так зрозуміло. Вважайте режисерська розкадровка фільму. Вуді Ален не відноситься до числа улюблених мною режисерів, можливо тому, що я люблю драми "з життя" більше ніж трагікомедії "з життя". Хоча справедливості заради, один його фільм в моїй колекції є, але цей фільм - "Матч Пойнт" - якраз і є класичною драмою. У "незнайомці" Ален знову повертається до трагікомічного "житейського" жанру, але чи то він втрачає режисерську хватку чи просто з огляду на статусність власну мало переймається доведенням до логічного закінчення всіх розпочатих сюжетних ліній - "я геній, мені можна бути незрозумілим" -  але "хвостів" фільм залишає ще на десяток продовжень. Загалом - це історія членів однієї сім"ї через призму їхніх дрібних житейських проблем, на першому місці серед яких, звісно що, пошуки кохання і пошуки свого місця в житті. Цікаві, і важливо, головні ролі "вікових" акторів - велика рідкість в  кіно взагалі, а особливо з його нинішнім культом вічної молодості.

Фільм з дещо розмитою картинкою кадру - погана копія? так задумано? - може стати приємним кіносупутником лінивого ранку чи вечора важкого дня. Він не вантажить філософськими проблемами, де-не-де радує Лондонськими видами, подекуди смішить вдалими жартами і алюзіями. Під час перегляду в мене навіть в один момент закралася думка, що хтось вміло постьобався поставивши цей фільм після фіаскового "закриття" з напівоголеними звйоздами на сцені. Подібний на "звізду" типаж фігурує і в фільмі у вельмі промовистій ролі - в усякому випадку зовнішній вигляд і манера говорити - в точку. Все таки у Вуді Алена не відняти здібність до препарування реальності. 
Додатковим бонусом для тих хто переглянув стрічку в "Києві" стала мова оригіналу і досить пристойні субтитри. Насправді, я їх оцінити не можу, бо загалом не придивлялася, але з того що вхопила - хтось таки постарався з перекладом. 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios