svitanka: (Default)
[personal profile] svitanka
Яка сьогодні чудова-чудова осіння погода. І Київ такий симпатичненький десь ближче до центру, куди як відомо, без власного гелікоптера зранку (і в будь яку іншу годину) фіг дістанешся.
В таку погоду навіть приємно чекати собі тихенько на повільну-черепаху автобус. Ненавиджу маршрутки, з цією товкотнечею. Якесь чотириколісне приниження людської гідності, їй богу. При цьому прекрасно розумію, що коли треба буде поспішать на вахту на 9 нуль-нуль, автобуса ж годину чекати не вийде...Маршруточники і правда скаженіють... Ну навіщо, не в годину пік стояти на зупинці і збирати консервну бляшанку шпротів-людей, коли вже давно можна було поїхати? Ну ок, у водія певно що виручка залежить від "кількості душ", але тим самим пасажирам, що реально подобається їхати куди-б-вони-не- їхали в умовах якихось там остарбайтерів у товарняку?
Люди самі пруть наче бидло в конкретну консервну бляшанку, тоді як зграя маршруток під тим самим номером вже вишикувалися в чергу. Це ж не те що наступної маршрутки до ранку чекати! Та ну не лізьте ви вже: водій побачить що приходу народа нема та й поїде. Ще дорогою підбере купу стражденних. З нього станеться. Що за народ такий? Ну те що в українців гідності нема апріорі, чи там кіт її тої гідності наплакав, то вже тільки лінивий не зауважив. Але ж якесь мінімальне відчуття комфорту? Чи теж таки питомо української скупості - блін я ж плачу за це! - повино ж відізватися десь у звивинах?
Шо се люди стало... Дійсно не розумію.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:05 pm
Powered by Dreamwidth Studios