svitanka: (Default)
[personal profile] svitanka
Сьогодні я виконала і перевиконала культурну програму, сходила і в інститут і в музей і в кіно. Про інститут не цікаво. В музей подруга витягла на останній день виставки картин кажись Ренесансу. Я не мистецтвознавець. Виставка називалася від "Ботічеллі до Тіціана" і звісно картини цих панів були присутні :) Доторкнулись до прекрасного так би мовити. Я раза три пробіглася по залу аж йти не хотілося. Подруга була налаштована скептично щодо оригінальності картин, мовляв вони навіть не за склом тут натовпи народу ходять, соваються, може і пальцями тикають - навряд чи оригінали, скоріше копії пізнішого періоду. Я все таки стояла на тому що якщо копії то не було б ажіотажу такого. Ну правда Леонардо да Вінчі був за склом і за шнурочком. Нікого тикаючим пальцями я не спостерігла. Пригадала фільм про музеї і як там кожна картина була на сигналізації. Цікаво чи це той випадок.

Після музею я потягла подружку на кіно. Ми зробили серйозний марш-кидок в англомовний кінотеатр, спізнились на 20 хвилин, витратили космос грошей за останній сеанс, затарились величезним поп-корном і літровими колами. Так це була типова картина коли від екрана очі не відводилися, поп-корн засовувався і кола заливалася до рота нє глядя. Так, ми дивилися Аватар. (О, да, нарешті!) І не скажу що мені аж прямо так подобалося. Ну 20 хвилин пропустила, ну логіки не вгледіла в багатьох моментах. (А я без логіки нічого не сприймаю). Ну відчуття, що мульт дивлюсь не зникало половину картини. Але коли (який спойлер, ви ж усі вже дивилися) женщіна знайшла свого мужчіну і встигла таки його врятувати, я пробачила цьому фільму всю відсутність логіки. Поп корн і кола валялися на підлозі, я сиділа - обличчя в долонях - переживаючи всім серцем. Чудо а не фільм. Вміють гади знімати.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:37 am
Powered by Dreamwidth Studios